Ontwerp de Volvo Customer Satisfaction Award 2020

Met de Volvo Customer Satisfaction Award wil Volvo Car Belux de meest klantvriendelijke Volvo-verdelers en hun team in de kijker zetten. Volvo Car Belux is op zoek naar een kunstenaar die deze award wil vorm geven. Heb jij een werk of ontwerp (3-dimensionaal) dat mooi zou staan in de showroom van de meest klantvriendelijke Volvo-verdelers?

Inzending
Stuur je een bestaand werk in? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens.
•    Een foto van het werk
•    Omschrijving van het werk: korte inhoudelijke toelichting in het kader van het thema (zie verder) + technische fiche: afmetingen, materiaal.
•    Kostenraming: productiekost + fee van de kunstenaar. Het maximale budget per award bedraagt € 750 zBTW.


Stuur je een nog uit te voeren ontwerp in? Dan willen we graag deze gegevens ontvangen
•    Gedetailleerd ontwerpvoorstel
•    Omschrijving van het werk: korte inhoudelijke toelichting in het kader van het thema (zie verder) + technische fiche: afmetingen, materiaal
•    Kostenraming: productiekost + fee van de kunstenaar. Het maximale budget per award bedraagt € 750 zBTW.

Thema         
De Volvo Customer Satisfaction Award is een prijs voor klantvriendelijkheid. We vinden het belangrijk dat het kunstwerk intermenselijk contact op een persoonlijke manier weergeeft. Voorkeur voor eerder figuratief werk.

Materiaal    
Natuurlijke materialen. Duurzaamheid en stevigheid zijn hierbij belangrijk.

Belangrijk   
We zoeken een werk dat gereproduceerd kan worden. Er zullen immers 3 dezelfde Awards uitgereikt worden.

Grootte
Het werk is ongeveer 30 cm hoog. Het volume is vrij te bepalen.

Timing
Stuur je voorstel in tegen 1 september naar vcbbp@volvocars.com. Ten laatste op 7 september krijg je een antwoord op je voorstel.

Uiterlijk maandag 4 januari 2021 moeten de 3 awards opgeleverd worden (locatie van de oplevering onderling af te spreken). 

Vergoeding
Er wordt een gangbare vergoeding voorzien. De betaling gebeurt via factuur (bij voorkeur), of via Eenmalige artistieke prestatie of Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR). Meer info over deze laatste twee opties vind je op www.cultuurloket.be onder ‘kennisbank’. 
Volvo Cars dient een factuur te ontvangen voor deze prestatie. Gelieve rekening te houden met een betalingstermijn van 45 dagen na facturatiedatum (na oplevering).

Selectieprocedure
De ingezonden werken worden gejureerd door medewerkers van Volvo Car Belux. De selectie vindt plaats in de week van 1 september. Indien geen van de ingezonden werken in aanmerking komt voor deze Award, behoudt Volvo het recht alsnog voor een andere optie te kiezen.

Copyright/ Gebruik beeldmateriaal
Zowel Volvo Car Belux als de winnende verdeler hebben het recht om afbeeldingen van het gekozen werk te publiceren in alle eigen communicatiekanalen. Het copyright wordt telkens vermeld/doorgegeven.

Deadline
1 september 2020
Organisator
Volvo Cars