PlantTroost

Geef een beeldende invulling aan een Troostplek

Met de campagne PlantTroost wil Ferm een bron van troost zijn voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de troostplekken. Ook beeldende kunst kan deel uitmaken van zo’n plek. Daarom wil Kunstwerkt met deze open call lokale troostplekken en beeldend kunstenaars met elkaar in contact brengen.  

Troost en beeldende kunst 

Met Kunstwerkt zijn we ervan overtuigd dat ook beeldende kunst deel kan uitmaken van een initiatief als een PlantTroost, en ook kunstenaars hierin een rol kunnen spelen. Daarom wil Kunstwerkt met deze open call lokale troostplekken en beeldend kunstenaars met elkaar in contact brengen.  

Wil jij als beeldend kunstenaar graag mee vormgeven aan een troostplek in jouw buurt?
Meld je hier aan met jouw portfolio, zo kunnen initiatiefnemers van lokale troostplekken contact met jou opnemen.  

Over heel Vlaanderen zijn er al meer dan 150 troostplekken in volle ontwikkeling, die in de loop van komende zomer concreet zullen worden ingevuld.

Vanaf 30 juni verschijnt op de projectwebsite van PlantTroost een kaart waarop je de contactgegevens van initiatiefnemers van Troostplekken terugvindt. Je kan dus ook zelf contact opnemen met een lokaal initiatief.Wat is PlantTroost?

De afgelopen periode overleden in ons land ontzettend veel mensen aan corona. De strenge maatregelen tijdens het hoogtepunt van de crisis waren nodig maar zorgden er helaas ook voor dat heel veel mensen van op afstand afscheid moesten nemen. Ook van nabije familieleden en vrienden.

Deze campagne wil stilstaan bij wat er de afgelopen maanden is gebeurd en nog gebeurt. Omdat dat nodig is. Deze campagne wil verlies erkennen, en troost bieden. Ze wil verbinden en inspireren. Maar ze wil ook hoop bieden. Omdat dat nodig is.

Daarnaast wil deze campagne ook, en dat is belangrijk, stilstaan bij álle vormen van verlies. Ons gewone dagdagelijkse leven is door het coronavirus ontwricht, bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet mogelijk en we moeten heel wat missen. Er komt en kwam ook heel veel in de plaats zoals nieuwe gewoontes en nieuwe rituelen. Toch zijn er veel mensen die het bijzonder moeilijk hebben om met deze situatie om te gaan.

Om plaats en ruimte te kunnen geven aan alle vormen van verlies als gevolg van de pandemie werden de Troostplekken bedacht.

Ferm: "Een Troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je troost kunt vinden en samen met je buurt of gemeente bloembollen plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en gedenken we onze dierbaren.”


Meer uitleg over de Troostplekken?

Voor meer uitleg over de Troostplekken en het opzet ervan, verwijzen we je graag door naar de projectwebsite van Ferm, waarop je draaiboeken en inspiratie vindt. Zo heb je een duidelijk idee van wat de plekken lokaal kunnen gaan betekenen.