Ronse Drawing Prize

Editie 2021

CC De Ververij organiseert de wedstrijd ‘Ronse Drawing Prize’ waarbij de focus op de autonome hedendaagse tekenkunst ligt. 

De wedstrijd geniet een sterke artistieke uitstraling en een groeiende aandacht van de Vlaamse beeldende kunstenwereld. Dit heeft ongetwijfeld te maken met een grote belangstelling voor de autonome tekenkunst, maar eveneens met de gerichte en eigentijdse promo (ook in het buitenland), het authentiek concept, de bijzondere tentoonstellingsruimte én vooral met de aanstelling van juryleden met een eigenzinnige expertise en een sterk gewicht in de kunstensector.

Na de online inschrijving krijg je een bevestigingsmail in je mailbox. Binnen de week krijg je van CC De Ververij per mail één of meerdere volgnummers (afhankelijk van het aantal deelnemende werken met een maximum van 3). Schrijf of bevestig het nummer (de nummers) op je tekening(en) en verpak ze zorgvuldig. De werken kunnen binnengebracht worden bij CC De Ververij op volgende data:
- vrijdag 12 november van 9 tot 17 u.
- zaterdag 13 november van 9 tot 17 u.
- zondag 14 november van 9 tot 17 u.

Hoe verloopt de selectie?

Op dinsdag 16 november zal de jury de laureaten aanduiden, alsook de geselecteerde werken voor de tentoonstelling. De jury bestaat voor deze 53e editie uit: Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Philippe Van Cauteren, Rinus Van De Velde en Anne-Mie Van Kerckhoven.

Wanneer is de uitslag gekend?

Na de jurering zal je een mail ontvangen met de mededeling of je werk al dan niet geselecteerd werd.

Afhalen werken

De werken kunnen afgehaald worden op volgende data:
- donderdag 18 november van 9 tot 17 u.
- vrijdag 19 november van 9 tot 17 u.
- zaterdag 20 november van 9 tot 17 u.

CC De ververij staat niet in voor het verzenden van werken. De deelnemer kan wel op eigen kosten een koeriersbedrijf de opdracht geven de tekening(en) te laten ophalen. Niet afgehaalde werken worden nog een maand ter beschikking gehouden op de dienst Cultuur voor eventuele latere afhaling na afspraak.  

LET WEL: de werken zijn na het verlopen van het afhaalweekend niet meer verzekerd. Na het verstrijken van deze periode worden niet-afgehaalde werken eigendom van het CC.

Tentoonstelling

Vernissage
De feestelijke opening zal plaatsvinden op vrijdag 3 december om 20 u. Elke deelnemer ontvangt bij het inleveren van de tekeningen een uitnodiging. 

Tentoonstelling: zaterdag 4 december tot en met zondag 9 januari 2022
Expo open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.
Gratis toegang. Vooraf inschrijven noodzakelijk (vanaf 10 november).
Locatie: Wolvestraat 37

Deadline
7 november 2021