Ruimte zoekt Kunstenaar

Een Gratis Kader voor de Maker

Een radicaal residentieprogramma dringt zich op. Eén die zich niet laat verleiden tot de commercialisering en kapitalisering van de kunstenaar en zijn cruciale existentiële werkruimte; maar volledig inzet op het bieden van kansen. Ensemble vzw & Atelier Ensemble zoeken kunstenaars.

Ensemble vzw beheert de tijdelijke invulling van het voormalig dierenasiel in het Citadelpark. In afwachting van een definitieve, nieuwe bestemming door de stad, zetten wij drie jaar lang de deuren wagenwijd open.

Het doel van de inzending is het voorstellen van werken in overeenstemming met de missie van Ensemble vzw. De jury behoudt zich het recht voor om creaties uit te sluiten die niet haalbaar blijken te zijn binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden van Ensemble vzw, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de voorgestelde werken effectief zullen worden tentoongesteld. Het residentieprogramma staat open voor iedereen. Toegankelijkheid kan aangevraagd worden.  

Kunstenaars kunnen hun kandidatuur per mail (atelier@ensemble.gent) indienen door één kunstwerk door te sturen dat minder dan twee jaar oud op het moment van de indiening ervan is. De inzending wordt aangevuld met een motivatie en een portfolio. Om elke kunstenaar gelijke kansen te bieden, worden mits de praktische mogelijkheden, zoveel mogelijk inzendingen gedurende de maand augustus ten toon gesteld aan het grote publiek. De ingezonden kunstwerken moeten dus ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld worden om te exposeren tijdens deze overzichtstentoonstelling. De jury zal hieruit vijf residenten selecteren. Het publiek krijgt tijdens deze periode de kans om eveneens één resident te selecteren.

Zoals reeds vermeld krijgen de deelnemers gedurende twee maand gratis ruimte en mogelijkheden. Het enige wat wij van hen verwachten is het afstaan van één werk, dat tijdens de residentie is geproduceerd, voor onze vaste collectie. Dit werk zal na het aflopen van de jaarlijkse residentieperiode in de overzichtstentoonstelling van 1 tot 30 september 2022 kenbaar gemaakt worden aan het grote publiek.

Deadline
31 juli 2021