Er hangt verandering in de lucht

Sommige mensen blijven steken in oude gewoontes en denkpatronen, zijn vooral met zichzelf en eigenbelang bezig, terwijl ze vaak niet zien wat zich rondom hen afspeelt. De wereld en de samenleving zijn constant in beweging en het is van belang om de trein van verandering niet te missen.

100 x 120 cm ingekaderd in wit gelakte kader, 2 flankerende werkjes van 30 x 40 cm
2019
Dirk Bossouw
Frederic Castiau
Steven Dag
Quinten De Coene
Steven Dag
Erlin Dora
Timmy Decoene
Johan Vandijstadt
Johan Vandijstadt
Johan Vandijstadt
Johan Vandijstadt
Johan Vandijstadt
Johan Vandijstadt
Katrien Delvaux
Katrien Delvaux
Coralie Lagae
Fred Delameilleure
Tommy Flockman
Tommy Flockman