Oco*3/ Inner Gardens

Iwert Bernakiewicz over Oco3/ Inner Gardens: “Binnen de serie Oco (obsessief compulsieve observaties) verzamel ik obsessief toevalligheden. Deze reeks foto's tonen de volkstuinen tussen de Banneux-wijk en de voormalige Philips-site in Hasselt. Het toont een samenspel van hagen, leiconstructies, serres, kweekkassen, groentebedden, fruitbomen, schuurtjes, terrassen en allerhande bouwsels. De kracht en schoonheid zit voor mij zowel in het erg Belgische samenspel van huisgemaakte kleine universums die elkaar begrenzen, als in de nachtelijke winterrust die deze plek een geheel eigen mystiek geeft. Klaar voor een nieuw seizoen vol leven en zorg.”

BIO
Iwert Bernakiewicz (Genk, °1970) is opgeleid als architect. In zijn werk daagt hij de waarneming uit. Het algemene thema ‘FRAG’ dient als acroniem en werkthema: ‘for real, augmented gazing’. Tegelijkertijd is het het Duitse woord voor ‘vraag’: het constant in vraag stellen van onze (menselijke) acties en omgeving. In caleidoscopische beelden wordt gewichtloosheid geïntroduceerd om ruimte in parallelle werelden te verdichten en nieuwsgierig onderzoekend kijken aan te wakkeren. In papieren sculpturen en installaties worden menselijke acties teruggebracht tot een minimum voor maximale expressie. Fotografie wordt gebundeld als obsessief compulsief observeren (oco*/) van stads- en cultuurlandschappen. 

Peter Chinitor | Zazourian
Oscar Van geertruyden
Jac. Splinter
Xavier De Graeve
Wim De Bie
Tine Brandon
Sylvie Crutelle
Ria Delaere
Milan Gillard
Koosje Schmeddes
Judith Duchene
Jo De Kepper
Frederik Vaes
Filip Schrooyen
Alexia Janssens
Adriaan Van Leuven
Thomas Willemen
Kinga Jaczewska
Anneleen De Causmaecker
Johanna Martens
Dóra Benyó
Ann Vandenbergh
Iwert Bernakiewicz