True nature - under the hood II

Onze ware aard, dat is wat ín ons zit. Dat kunnen onze ziel zijn, onze gedachten, gevoelens en ideëen, alles wat niet zichtbaar is.
Maar ook wat zichtbaar wordt onder onze huid, vormt onze ware aard: spieren, organen, botten. Machinale onderdelen van onze eigen anatomie. 
Deze confronteren ons met onze eigen stoffelijkheid en sterfelijkheid.

40x57
2021
Els Wydaeghe
Evi Ostyn
Lotte Wietendaele
Leen Huysmans
Aléxy Tsamouras
Marc Van Laere
Marc Goddefroy
Charlot Catteeuw
Marie Vandevelde
Charlot Catteeuw
Lauke Huys
Myriam Voet
Myriam Voet
Charlot Catteeuw
Charlot Catteeuw
Christine Marchand
Christine Marchand
Christine Marchand
Christine Marchand
Edouard Schneider
Kristien Hubrechts
Sophie Van Hoecke
Charlot Catteeuw

her

Femke Renmans
Femke Renmans
Femke Renmans
Leni Steckelbruck
Christa Verheyen
Tom Veys
Mathilde Lam
Leen Sterkens
Leen Sterkens
Leen Sterkens
Leen Sterkens
Steven Fauconnier
Steven Fauconnier
Ethan Knops
Els Wydaeghe
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Gabriele Dahlhoff
Marc Goddefroy
Krista Irma Haesevoets
Filip Rottiers
Wim Van der Velden
Elien Crul
Kim Deracourt
Lisa Van Coillie
Joachim Dumoulin
Joachim Dumoulin
Ethan Knops
Ethan Knops
Ethan Knops
Ethan Knops
Ethan Knops
Marc Goddefroy
Marc Goddefroy
Albert Willem
Christine Van Thuyne
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Marc Goddefroy
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve
Maria Wilken-Keeve