'Holocaust'

Op de dag van vandaag moeten we vaststellen dat nog steeds mensen worden opgesloten in kampen.
Dit kunstwerk weerspiegelt een beeld dat je doet nadenken.

120/130
2015
Charlot Catteeuw
Patrick De Ceuster
Patrick De Ceuster
Fred Delameilleure
Katrien Delvaux
Fred Delameilleure
Marc Goddefroy
Iban Van der Zeyp
Katrien Delvaux
Dirk Dutoit
Dirk Dutoit
Dirk Dutoit
Dirk Dutoit
Paul Hofman
Angelique Halain
Monica Riga
Monica Riga
Monica Riga