(a) life

(a) life

Een weergave van de essentie van het ontstaan van leven. De DNA-helix, twee eenheden man/vrouw, die zich verbinden/verbonden worden.Ze zijn met elkaar verbonden maar er is ook een onvermijdelijke en noodzakelijke afstand die interactie mogelijk maakt. Sinds het ontstaan van het universum zijn het dualistische wetmatigheden zoals chaos/orde, evenwicht/onevenwicht, materie/antimaterie, edm... die vanuit hun spanningsveld en de daaruit optredende interacties tot o.a. het leven op aarde geleid hebben.Dit leven ontstond in een tijdsfragment waar de sokkel met zijn cyclische tijdsringen, zoals bij een omgezaagde boom, naar verwijst. Het is onmogelijk in te schatten hoe groot of klein dit tijdsfragment is aangezien er geen referentiekader is dat bepaalt hoe groot of hoe klein dit fragment is.

leem op betonnen sokkel

70/70/130
Tom Van Wassenhove

Tom Van Wassenhove

Suggesties

Fabienne Verhulsel
andreas valkenborgh
Iban Van der Zeyp
Kristel Naessens
tom gheysens
Dries Depoortere
Ken Boumans
Elsa van den Hoogen
Canary Pete
Kristel Jacobs
Tine Dhollander
Griet Loix
Lise Goossens
Jan Moerman