(a) life

(a) life

Een weergave van de essentie van het ontstaan van leven. De DNA-helix, twee eenheden man/vrouw, die zich verbinden/verbonden worden.Ze zijn met elkaar verbonden maar er is ook een onvermijdelijke en noodzakelijke afstand die interactie mogelijk maakt. Sinds het ontstaan van het universum zijn het dualistische wetmatigheden zoals chaos/orde, evenwicht/onevenwicht, materie/antimaterie, edm... die vanuit hun spanningsveld en de daaruit optredende interacties tot o.a. het leven op aarde geleid hebben.Dit leven ontstond in een tijdsfragment waar de sokkel met zijn cyclische tijdsringen, zoals bij een omgezaagde boom, naar verwijst. Het is onmogelijk in te schatten hoe groot of klein dit tijdsfragment is aangezien er geen referentiekader is dat bepaalt hoe groot of hoe klein dit fragment is.

leem op betonnen sokkel

70/70/130
Tom Van Wassenhove

Tom Van Wassenhove

Suggesties

HST

Ann Verdonck
Imme van Heerde
Koen Vlerick
Joke De Groot
Nick Mafo
LUCiE van TiENEN
Christel de Coninck
Marleen Leën
Karen van Dooren
Ingrid Gielen
Melissa S
Karolien Van de Put
Anneleen E.M.M. Pruvoost
Uko Post
Elise Debrock