J&B Jadot & Barbier

J&B Jadot & Barbier

Jadot & Barbier

Jadot & Barbier is een Co-Art collectief dat werkt vanuit de anonimiteit van de kunstenaars en in symbiose creëert, balancerend op de grens tussen aantrekking en afstoting. Hun installaties en assemblages lijken vaak op een geanimeerde werkelijkheid met gevoel voor esthetiek, maar ook met een licht kritische blik op de mensheid. Veel van het werk komt voort uit minimale ingrepen op reeds bestaande materialen waaraan reeds een boodschap of functie is verbonden. Waar het werk zich bevindt, maakt vaak ook deel uit van die nieuwe betekenislaag. 

www.jadotbarbier.be

8400 Oostende