Marc Goddefroy

Marc Goddefroy

Over mijzelf als kunstenaar, mijn beeldende kunst en proposities

Mysterie is what enlightens knowledge (René Magritte)
Gevoel is een veel universeler gegeven dan rede en intellect

Ik volgde een grafische opleiding in het secundair onderwijs en studeerde schilderkunst in het atelier van Dan Van Severen in het hoger kunstonderwijs. Naast kunstenaar werkte ik als restaurateur van pleisterwerk en muurschilderingen. Ik was leraar grafische vakken en had verschillende coördinerende en een directiefunctie in het grafisch- en het kunstonderwijs (beeldende kunsten en podiumkunsten). In september 2016 besliste ik om mij volledig aan mijn artistiek werk te wijden.

Na drie jaar werken verdwenen de verwijzingen naar herkenbare figuratie uit mijn werk, af en toe kwam een driedimensionaal element aan bod en er ontstonden beeldende thema’s waarrond ik meer in reeksen werkte. Tijdens een verblijf in Italië ging mijn aandacht via literatuur naar het begrip “propositie” in de filosofie en logica. Als beschrijving van mijn beeldend werk was deze ontdekking een herkenning en begin september 2019 besliste ik het begrip “propositie” in de naam van mijn werken/metaforen op te nemen. In november 2019 gaf ik mijn fictief glokaal kunstbedrijf de naam: “Kunst en proposities, dromen en gedachten” of "Art and propositions, dreams and thoughts".

Wikipedia:
“Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt.”

9050 Gentbrugge