Kunstenaar

FARYDA  MOUMOUH

FARYDA MOUMOUH

2020 Antwerpen

“Het individu maakt wie je bent. Je kan je referentiekader en maatschappelijke context niet zomaar van je afgooien.” Geboeid door de humane conditie en de filosofische kronkels van de grote inspirators Jean Paul Sartre en Simone De Beauvoir, ondergaat Faryda Moumouh de wereld vol relatieve momenten die ze zelf fotografisch beleeft, ziet en vastlegt. Ze is een selfmade woman, gedragen door haar eigen passie voor de beeldende taal. Haar eigen benadering van en persoonlijke kijk op de wereld typeert haar fotografisch werk. De camera is het instrument waarmee ze de eigen conditie en die van de wereld om haar heen onderzoekt en naar haar hand zet. Het fotografische beeld is voor Faryda een kritische plek van bezinning, waarin gedachten, herinneringen, associaties, mythes, connecties, objecten en gebeurtenissen samenvloeien tot een nieuw geheel. 

 

Ik onderzoek graag de mogelijke gelaagdheden binnen het fotografische beeld, zowel op het technische, als visuele als narratieve vlak. Het fotografische beeld is een oprecht zoeken naar een onafhankelijk beeld dat zichzelf zou kunnen bevrijden van alle waarheidsgetrouwe of realistische aspecten. Het fotografische beeld is nooit een objectief beeld. Maar elke foto is een schets of vertrekpunt om verder in te graven, diepgang ,eigenheid, emotie mee te vertalen en ook te vertellen. In hoeverre hoeft het pure fotografische beeld als eindpunt aanzien te worden? Dit aspect van het ontvreemde beeld, wel telkens vertrekkende vanuit een eigen gemaakte foto, wil ik verder uitdiepen. Vooral vanuit de digitale vrijheid of mogelijkheid waar elk beeld begint als een verzameling van pixels, vastgelegd door een camera, gedownload als jpg of raw document.

 

Dit digitale vertrekpunt geeft mij als maker meer autonome mogelijkheden om het fotografische beeld verder te onderzoeken. Ik wil de noodzaak van het fotografische beeld - dat als waar wordt ervaren - ontkrachten. De foto wordt een beeldend document. Hier komt mijn achtergrond als Master in de Vrije Beeldende Kunsten naar boven. Ik benader al zeventien jaar elk visueel document (tekening, schilderij, schets, print, collage, foto) als een beeldend document dat verder ge(re)construeërd kan worden. Ook het fotografische beeld is hierdoor een startpunt maar nooit een eindpunt. Misschien vandaar de ontvreemding van het fotografische beeld. Het ontkrachten van het fotografische beeld. Dit kan door foto's op allerlei verschillende achtergronden te printen en terug in te scannen, maar tevens door binnen één beeld een dialoog aan te gaan met andere beelden en een serie op te bouwen binnen één fotografisch frame...laag per laag in het diepte van één beeld. Hierdoor wordt het beeld losgekoppeld van het moment dat de foto gemaakt is. Het krijgt een nieuwe context, een nieuwe interne dialoog, een intern gesprek tussen beelden. Het ontstaan van een unheimlich gevoel. En de kijker is het eindpunt van die dialoog.

 

An image always lives in the eye of the beholder.  En elk beeld wordt een retorische reflectie van een maker maar ook kijker. Dit gelaagdheid, geconstrueerde beelden is wat ik wil uitdiepen, doorgraven, uit puren om zo tot een heel eigen autonome beeldtaal te kunnen groeien.

FARYDA MOUMOUH
FARYDA MOUMOUH
FARYDA MOUMOUH
FARYDA MOUMOUH
FARYDA MOUMOUH