Een weergave van de essentie van het ontstaan van leven. De DNA-helix, twee eenheden man/vrouw, die zich verbinden/verbonden worden.Ze zijn met elkaar verbonden maar er is ook een onvermijdelijke en noodzakelijke afstand die interactie mogelijk maakt. Sinds het ontstaan van het universum zijn het dualistische wetmatigheden zoals chaos/orde, evenwicht/onevenwicht, materie/antimaterie, edm... die vanuit hun spanningsveld en de daaruit optredende interacties tot o.a. het leven op aarde geleid hebben.Dit leven ontstond in een tijdsfragment waar de sokkel met zijn cyclische tijdsringen, zoals bij een omgezaagde boom, naar verwijst. Het is onmogelijk in te schatten hoe groot of klein dit tijdsfragment is aangezien er geen referentiekader is dat bepaalt hoe groot of hoe klein dit fragment is.
 
leem op betonnen sokkel

70/70/130
2015
Els Wydaeghe
Peter Minten
Sebastian Josep Ferran
Sebastian Josep Ferran
Sebastian Josep Ferran
Hans Defer
Jan Willem Versteeg
Marthe Van langendonck
Marthe Van langendonck

rek

Marthe Van langendonck
Katrien Delvaux
Koen Vlerick
Koen De Roeck
Koen De Roeck
Erwin Vanwildemeersch
Steven Dag
Ellen Claes
Ellen Claes
Ellen Claes
Ellen Claes
Koen Vlerick
Greet Vandepitte
Greet Vandepitte
Greet Vandepitte
Greet Vandepitte
Katrien Delvaux
Marc Goddefroy
andreas valkenborgh
Carlos Vande Neste
Rudi Snauwaert
Sam Dendooven
Steven Dag
Steven Dag
Steven Dag
Carlos Vande Neste
Marianne Staels
marjan brabants
Carlos Vande Neste
Viviane Lootens
Pia Cabuy
Evelien Van Elsen
Evelien Van Elsen
Carlos Vande Neste
Christel Weyts
Carlos Vande Neste
Christine Lamme
Christine Lamme

Z.t

Christine Lamme

Z.t

Christine Lamme
Christine Lamme
Christine Lamme
Christine Lamme
Christine Lamme
Christine Lamme
Tim Trenson
Tim Trenson
Tim Trenson
Tim Trenson
Carlos Vande Neste
Carlos Vande Neste
Carlos Vande Neste
Veerle Deknopper
Veerle Deknopper
Timmy Decoene
Noor Deleeuw
Noor Deleeuw
Noor Deleeuw
Katrien Delvaux
Evelien Van Elsen
Evelien Van Elsen
Evelien Van Elsen
Evelien Van Elsen
Noëla Smet
Ellen Delmotte
Veerle Deknopper
Veerle Deknopper
Veerle Deknopper
Rinie Hoogendoorn