Open Call

Diafaan VII

In 2023 wordt de zevende editie van DIAFAAN georganiseerd in het prachtige Sint-Elisabethbegijnhof van Sint- Amandsberg (9040 Gent). Diafaan toont enerzijds geselecteerd werk van kunstenaars die nu het hedendaags glas vormgeven, anderzijds wil het toekomstgericht een podium bieden aan jonge talenten en experiment. De expo richt zich bijgevolg op kunstenaars die als medium vooral glas gebruiken om uitdrukking te geven aan hun artistieke ideeën. Door gelijkgestemde kunstenaars samen te brengen en toezicht te houden tijdens de expo kunnen er contacten gelegd worden en van gedachten gewisseld worden, voor, tijdens of na de expo.

Lees aandachtig de voorwaarden in het reglement (als download beschikbaar), met o.a 150 euro deelnamekosten (5 catalogi inbegrepen) en 2 dagen toezicht op de expo.

Deadline
31 december 2022
Deelname

Elke kandidaat-deelnemer stuurt een digitaal dossier op in 2 delen :
Het eerste deel bestaat uit foto’s en een technische beschrijving van drie kunstwerken die recent gemaakt zijn (max. 3jaar oud). Informatie over afmetingen, de verzekeringswaarde van de werken, en hoe de werken gepresenteerd worden, mag ook bijgevoegd. Er kan ook een korte inhoudelijke beschrijving toegevoegd worden.
Het tweede deel bestaat uit kwaliteitsvolle foto’s (300 dpi), dit formaat moet bruikbaar zijn om in de catalogus af te drukken, die zal te koop aangeboden worden tijdens de tentoonstelling. 

Deelname aan DIAFAAN kost 150,00 euro exclusief BTW en inclusief 5 catalogi en groepsverzekering. Zoals bij de vorige edities staan we opnieuw in om een kwaliteitsvolle catalogus aan te bieden. Naast het betalingsbewijs wordt, op verzoek, een factuur afgeleverd.
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd 2 dagen op de tentoonstelling toezicht te houden. De deelnemer verbindt er zich toe vooraf de aanwezigheidslijst te helpen invullen en geeft minimaal 3 mogelijke data door waarop toezicht kan gehouden worden.
Toezicht is nodig aangezien de kunstwerken op verschillende locaties staan, en heeft tevens een sociaal karakter. Bezoekers appreciëren de aanwezigheid van de kunstenaars en voor deze laatsten is het tevens een opportuniteit om collega’s te ontmoeten.

Reglement

DIAFAAN kent sinds 2003 reeds zes edities. Deze glastentoonstelling wordt georganiseerd door : VZW Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg (9040 Gent). Ze gaat door op verschillende locaties binnen de site: oa de kerk met omliggende grasvelden, het Convent 15 en de tuin van het Groothuis.
DIAFAAN heeft tot doel een expo te zijn, waar een eventuele verkoop aanvaard wordt. Geïnteresseerden worden doorverwezen naar de kunstenaar.
Alle kunstenaars, ongeacht leeftijd, geslacht en nationaliteit, die werk creëren met als medium glas, komen in aanmerking voor de selectie.

Downloads

Downloads